Neberte život moc vážně, stejně se z něj živí nedostanete.